ul. Gnieźnieńska 21
85-313 Bydgoszcz

kom. 601 833 620
kom. 695 410 948

kujawska55@wp.pl
Designed by R.J.Ż 2008


USŁUGI

  • Czyszczenie przewodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów


  • Okresowe kontrole urządzeń grzewczo - kominowych Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane


  • Sprawdzanie i opiniowanie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych do instalacji pieców i kotłów centralnego ogrzewania na gaz i paliwo stałe


  • Sprawdzanie przewodód kominowych i podłączeń w nowo wybudowanych budynkach w stanie surowym i użytkowym


  • Inwentaryzacje przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych


  • Sprawdzanie stanu technicznego przewodów z możliwością rejestracji obrazu


  • Doradztwo w zakresie budowania przewodów kominowych i instalowania urządzeń grzewczych w trakcie procesu inwestycyjnego